Firelite – Brandklassade takhängda glas >E90

Egenskaper Firelite

Firelite är ett 5 mm tjockt keramiskt planglas utan trådnät avsett för montage i tak- och väggkonstruktioner.

Firelite är ett brandglas. Glaset har negativ termisk längdutveckling och mjuknar inte vid hög temperatur.

CE-märkning finns för glaset.

Brandklass upp till E90

Firelite är testat i brandteknisk klass E15-E60 i vertikal, lutande och horisontal konstruktion. Fireliteglas i väggparti av stål har provats och godtagits i klass E90.

Tål temperaturchocker!

Glaset har utsatts för vattenbesprutningsprov (hose stream test) hos Svenska Provningsanstalten med godkänt resultat på den tiden det fanns typgodkännnade. Det innebär att glaset tål den temperaturchock som uppstår vid vattenbegjutning från sprinkler eller brandslang på hett glas (tempchock på mer än 800°).

Neoceram hose steam test

Brandglasen kan skäras och bearbetas på samma sätt som vanligt fönsterglas.

Montering av Firelite brandglas

Firelite brandglas ska monteras enligt anvisningar.

Användningsområden Firelite

Montering i tak!

Brandglaset Firelite har unika egenskaper som brandglas för tak och väggkonstruktion. Det var tidigare typgodkänt för montering i tak såväl som vägg.

FireliteBrandglas

Firelite kan användas som enkelglas eller som kombinationsglas i isolerruta, lamellkonstruktion, eller säkerhetsglas med folie.