Firelite – Brandglas för tak >E90

Egenskaper Firelite

Firelite är ett 5 mm tjockt keramiskt planglas utan trådnät med möjlighet att montera i tak- och väggkonstruktioner.

Firelite är ett brandglas. Glaset har negativ termisk längdutveckling och mjuknar inte vid hög temperatur.
Det kan skäras och bearbetas som vanligt fönsterglas.

CE-märkning finns för glaset.

Brandklass upp till E90

Tidigare har glaset testats i brandteknisk klass E15-E60 i vertikal, lutande och horisontal konstruktion. Fireliteglas i väggparti av stål har då provats och godtagits i klass E90.

Firelite tål temperaturchocker!

Glaset har utsatts för vattenbesprutningsprov (hose stream test) hos Svenska Provningsanstalten med godkänt resultat på den tiden det fanns typgodkännande. Det innebär att glaset tål den temperaturchock som uppstår vid vattenbegjutning från sprinkler eller brandslang på hett glas (tempchock på mer än 800°).

glas som tål extrema temperaturchocker

Användningsområden

Montering i tak

Brandglaset Firelite har unika egenskaper som brandglas för tak och väggkonstruktion. Det var tidigare typgodkänt för montering i tak såväl som vägg.
Glasen ska monteras enligt anvisningar.

Firelite, fireliteglass,
Firelite glas i takfönster

Glaset kan användas som enkelglas eller som kombinationsglas i isolerruta, lamellkonstruktion, eller säkerhetsglas med folie.

Har du några frågor eller undrar över något. Kontakta oss så berättar vi mer.