GDPR – INTEGRITETSPOLICY GLASTEKNIK AKU AB

Syftet med denna policy är att säkerställa att vi hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR).
Glasteknik aku AB är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som samlas in på företaget. Det gäller även för personuppgifter som samlas in vid avtal för produkter och tjänster.

Kunder och leverantörer

Nedan finns exempel på information som inhämtas för att kunna hantera t ex order och offerter:

  • Företagsnamn och organisationsnummer
  • Företagsadress/fakturaadress/leveransadress
  • Kontaktpersoner
  • Telefonnummer och e-postadresser
  • Kund- och leverantörsavtal

Glasteknik aku AB samlar inte in personupplysningar som personnummer på kunder eller leverantörer.

Ändamålet med information som inhämtas

  • För att kunna ge tillgång till våra produkter och tjänster
  • För att kunna sända relevant information
  • För att kunna ta kontakt och erbjuda våra produkter

Hur lagras informationen?

Information som inhämtats lagras i vårt ekonomisystem Visma och i Outlook mail.

Hur tas information bort?

Information tas bort efter kundens/leverantörens kontakt med vår personal.

Personuppgiftsansvarig

Glasteknik aku AB, är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker avseende dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämpad lagstiftning.

Om du har några frågor gällande denna Integritetspolicy eller vår användning av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss via e-mail info(at)glasteknik.se