Våra vanligaste produkter, värmetåligt glas, även kallat brandglas eller högtemperaturglas

Vi är specialister på värmetåligt glas med varierande tekniska egenskaper.

För att läsa om glas som håller vid höga temperaturer, se rubrikerna Keramiskt glas / Neoceram, Firelite, Borosilikatglas och/eller Kvartsglas ovan.

Braskaminglas - spisglas - keramiskt glas

Vår största produkt är värmetåligt keramiskt glas till braskaminer. Läs mer om glasets egenskaper på sidan om Keramiskt glas / Neoceram.

Brandklassade glas för takfönster - Firelite

Brandglas med brandtålighet upp till E30 och E60 i takkonstruktioner. Läs mer om glasets egenskaper på sidan om Firelite.

Härdat glas - Industriglas

Vi tillhandahåller härdat glas till vissa industriglas applikationer. Genom härdning av glaset ökar glasets hållfasthet och värmetålighet.

Industriglas

Industriglas är glas som används inom industrin. Vi är specialiserade på att ta fram glas enligt kundens önskemål till maskiner, mätinstrument, kärl, ledningar etc.

Synglas - Reflektorer - spegelglas

Vi har produkter som har höga krav på reflektionsförmåga av IR och värme eller andra kemi-tekniska behov. Vanligt spegelglas saluför vi inte utan hänvisar i dessa fall till den lokala glasmästaren.

Strålskyddsglas - Blyglas

Blyglas med strålskydd för röntgenstrålar och/eller gammastrålar saluförs av vår samarbetspartner Strålskydd RSE AB, www.stralskydd.com.

Fler benämningar på specialglas