Blyglas - Strålskyddsglas

Egenskaper Blyglas

Blyglas innehåller hög halt blyoxid och är därför väldigt tungt. Vi har blyglas i olika tjocklek som motsvarar efterfrågad tjocklek bly eller blyekvivalens som det också kallas. Vanligast är 2 mm Pb för sjukhusmiljöer, och 1 mm Pb för tandläkare, men det finns glas med mer motsvarighet av bly än så och det är maskinen som styr vad man behöver ha för att skydda sig mot strålning av röntgen eller gammastrålar. Blyglas saluförs av vår samarbetspartner Strålskydd Radiation Shielding Europe AB som erbjuder material för att strålskydda ett rum så att det blir strålningstätt, med blyväggar, blydörrar och strålskyddande fönster. Läs mer på stralskydd.com/blyglas Strålskyddsglas Blyglas Blyglas med högt strålskydd respektive med olika utformning.

Användningsområden Blyglas

Blyglas används som strålskydd inom sjukvård, industri och forskning.

Blyglasfönster mot röntgenrum
Blyglasfönster mot röntgenrum