Blyglas – Strålskyddsglas

Egenskaper

Blyglas innehåller hög halt blyoxid och är därför väldigt tungt. Vi har dessa glas i olika tjocklek som motsvarar efterfrågad tjocklek bly eller blyekvivalens som det också kallas.

Vanligast är 2 mm Pb för sjukhusmiljöer, och 1 mm Pb för tandläkare, men det finns glas med mer motsvarighet av bly än så och det är maskinen som styr vad man behöver ha för att skydda sig mot strålning av röntgen eller gammastrålar.

Glaset saluförs av vår samarbetspartner Strålskydd Radiation Shielding Europe AB som erbjuder material för att strålskydda ett rum så att det blir strålningstätt, med blyväggar, blydörrar och strålskyddande fönster. Läs mer på stralskydd.com/blyglas

blyglas, lead glass
Blyglas med högt strålskydd
blyglas, lead glass
Blyglas med olika utformning

Användningsområden

Glaset används som strålskydd inom sjukvård, industri och forskning. Är det något du undrar över? Tveka då inte att ta kontakt med oss så hjälper vi dig.

blyglas, lead glass
Blyglasfönster mot röntgenrum