Välja rätt typ av glas

Typ av glas

Det finns många typer av glas. Olika glastyper har olika egenskaper. Ska ditt glas till exempel tåla värme, högt eller lågt tryck eller reflektera något?
Glasteknik aku AB är expert på glas med speciella egenskaper och vi saluför Neoceram, Firelite, Kvartsglas, Borosilikatglas, Sodaglas och Blyglas för olika kundspecifika ändamål.

Produkter

Vilken utformning krävs för glasets infästning eller funktion? Ska det vara prismor, behållare, cylindrar, linser med eller utan foliering eller kanske ett plant glas?
På Glasteknik aku AB kan vi erbjuda produkter med specialtillverkad utformning efter dina behov.

Tekniker

Det finns många tekniker som kan användas för att få fram de egenskaper som din glasprodukt behöver.
Vi vet vilka tekniker som kan kombineras och användas för att du ska få ett glas med önskad funktionalitet. Många glas, men inte alla, kan skäras, slipas, lamineras, härdas, folieras, böjas, borras och/eller blästras.

Choose glass